ОБУЧЕНИЯ

ОБУЧЕНИЯ НА ЖИВО

Обученията на живо ще се проведат във формата на еднодневни семинари за мениджъри по човешки ресурси и обучители. На всеки участник ще бъде предоставен компютър с необходимия хардуер и софтуер.

Обучителната програма на живо ще се състои както от теоретични ...

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

Онлайн обучението ще включва различни аспекти на провеждане на уебиранарите: базова организация и методи за ангажиране на участниците, уебинар софтуер и хардуер, както и обучителния процес онлайн. 

4 онлайн обучения ще бъдат проведени на следните ...